Price
อัตราค่าบริการ
 
"งานคุณภาพ  งานเร่งด่วน   งานจำนวนมาก ราคาถูก...โทรหาเรา...
  เราทีมงานมืออาชีพ พร้อมบริการค่ะ"
ถ่ายเอกสารขาวดำ-Laser A4 30,000 หน้า 100,000 หน้า 300,000 หน้า
 กระดาษ 70 แกรม  หน้าเดียว 38 สต. 33 สต. 32 สต.
 "----------------"  หน้า-หลัง 33 สต. 27 สต. 25 สต.
 กระดาษ 80 แกรม หน้าเดียว 45 สต. 43 สต. 40 สต.
 "----------------" หน้า-หลัง 40 สต. 35 สต. 32 สต.
       
ถ่ายเอกสารสี-Laser 10,000 หน้า
 กระดาษ A4 80 แกรม 2.5-3.5 บาท
       
พิมพ์เขียวดิจิตอล-Laser A3 A2 A1 A0
 1-19 แผ่น 15.- 20.- 30.- 40.-
 20-99 แผ่น 12.- 15.- 25.- 35.-
 100 แผ่นขึ้นไป 8.- 12.- 20.- 30.-
       
แบบแปลนขาวดำ-Laser A2 A1 A0
 1-19แผ่น(กระดาษขาว80แกรม/กระดาษไข115แกรม) 20/25.- 30/40.- 40/80.-
 20-99แผ่น(กระดาษขาว80แกรม) 15.- 25.- 35.-
 100แผ่น ขึ้นไป(กระดาษขาว80แกรม) 12.- 20.- 30.-
       
แบบแปลนสี-Laser  A2 A1 A0
 1-19 แผ่น(กระดาษขาว80แกรม/กระดาษไข115แกรม) 50/65.- 100/130.- 200/260.-
 20-99 แผ่น(กระดาษขาว80แกรม) 45.- 90.- 180.-
 100แผ่น ขึ้นไป(กระดาษขาว80แกรม) 40.- 80.- 160.-
       
แบบแปลนสี-InkJet A2 A1 A0
 กระดาษ 120 แกรม 60.- 120.- 240.-
 กระดาษ Semi-Glossy (กึ่งเงา) 90.- 180.- 360.-
 กระดาษ Glossy (เงา)  90.- 180.- 360.-
           
สแกน(Scan)
A4 F14/B4 A3 A2 A1 A0
 ขาวดำ 8.- 10.- 13.- 15.- 20.- 30.-
 สี 10.- 15.- 20.- 30.- 50.- 70.-
             
 ราคาแนะนำ จำนวน ราคา
 ถ่ายเอกสารสี A4 100 หน้า 3-6.-
 สแกนขาวดำ (Sheet) A4 100 หน้า 1.-
 สแกนสี (Sheet) A4 100 หน้า 2.-
 เข้าเล่มเทปผ้า (หนา < 10 mm.) 100 เล่ม 7.-
 เข้าเล่มมุงหลังคา 100 เล่ม 2.-
 เข้าเล่มสันกาว ปกขาว-ดำ เคลือบ(หนา < 2 cm.) 100 เล่ม 30.-
 เข้าเล่มสันกาว ปกสี เคลือบ (หนา < 2 cm.) 100 เล่ม 40.-