My Service
บริการของเรา

บริการฉับไว จริงใจกับลูกค้า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เรื่องคุณภาพไม่เป็นรอง
ถ่ายเอกสารสี-ขาวดำ
• ด้วยเครื่อง Digital กว่า 20 เครื่อง
• เร็ว คมชัด คุณภาพดีที่สุด

ถ่ายแบบแปลนสี-ขาวดำ
• งานขาวดำ ความเร็ว 5 แผ่น A0/นาที
• งานสีใช้หมึกแท้ สวยงาม คมชัด
เข้าเล่ม ต่างๆ ดังนี้
• ปกแข็ง
• สันกาว
• สันขดลวด
• สันเกลียว
• สันห่วง/กระดูกงู
• สันรูด
• สันเทป
• มุงหลังคา

ปริ้น/พล็อต/สแกน สี-ขาวดำ
• ตั้งแต่ขนาด A4-A0 ทั้งงานสีและขาวดำ
• ลงบนกระดาษขาว, ไข, art, Glossy
• Photo เงา/ด้าน ไว้บริการหลายแบบ
อื่นๆ
• ปก แฟ้มรายงาน อุปกรณ์เครื่องเขียนสำหรับทำรายงาน หลายรูปแบบ ให้คุณเลือก
• คอมพิวเตอร์, Internet ความเร็ว 12 Mgb. รวดเร็วทันใจ ในการค้นหาข้อมูล
• บริการรับ-ส่งแฟ็กซ์ เคลือบ มาที่เดียวครบทุกบริการ
• มั่นใจในบริการของเรา เพราะ มีเครื่องถ่าย เครื่องไสกาว, เครื่องตัด, เครื่องเคลือบ UV, เครื่องเข้าเล่ม ทั้งใหญ่และเล็กไว้พร้อมบริการ
งานจำนวนน้อย-งานจำนวนมาก และที่สำคัญเรามีพนักงานพร้อมบริการด้วยความจริงใจ